VW Passat 3C: Výměna zadních brzdových destiček

Výměna zadních brzdových destiček, popřípadě i brzdových kotoučů, je na voze VW Passat 3C již o trochu komplikovanější než jak tomu byli majitelé této značky/modelu zvyklí v letech minulých. U vozů s manuální ruční brzdou (např. VW Passat 3B a 3BG) je standardní, že se musí brzdový pístek na zadním brzdiči tzv. zašroubovat (ideálně speciálním nástrojem). Nicméně Passat 3C má již podobně jako novější vozy Audi tzv. elektronickou parkovací brzdu zkráceně EPB s dvěma motorky na každé straně zadní nápravy. Demontáž zadního brzdového obložení je tedy poněkud komplikovanější a vyžaduje pro běžný postup diagnostický nástroj VAG-COM (VCDS), popř. jiný kompatibilní.

 

Stručný popis základních úkonů:

 1. kontrola funkčnosti EPB pomocí ovladače  na palubní desce
 2. otevření zadních brzdičů pomocí diagnostického nástroje (VCDS)
 3. otevření nádržky pro brzdovou kapalinu
 4. demontáž brzdového obložení
 5. zasunutí pístku do brzdiče
 6. instalace nových brzd (desiček popř. i brzdového kotouče)
 7. montáž brzdového obložení
 8. provedení základního nastavení elektronické parkovací brzdy EPB pomocí diagnostického nástroje
 9. kontrola funkčnosti EPB pomocí ovladače  na palubní desce
 10. případné smazání alarmů v jednotce EPB diagnostickým nástrojem

 

Poznámky:

 • některé jednotky EPB obsahuje chybu firmware, která může způsobyt vážné poškození jednotky pokud nevyčkáte min. 30s po provedení úkonu
 • bod 5 může být proveden ještě před bodem 4, viz video v článku
 • elektrický motorek EPB připevněn na zadní straně brzdiče je náchylný na hrubou manipulaci ze strany pístku

 

Popis výměny zadních brzdových destiček (EPB)

Video zachycuje poměrně jasnou manipulaci s diagnostickým nástrojem VCDS:

 

1. Test funkčnosti parkovací brzdy

Provedeme test správné funkčnosti parkovací brzdy pomocí ovladače na přístrojové desce: zabrzdit a odbrzdit. Musí pracovat oba motorky (obě strany) a na přístrojovém panelu se nesmí objevit žádný alarm.

2. Otevření parkovací brzdy

Připojíme diagnostický nástroj VCDS, zvolíme jednotku [53 – Parking Brake] a dále [Basic Settings – 04], podle roku výroby zvolíme kanál pro otevření – standardně bude 007 a nebo vybereme možnost z nabídky: Open rear break caliper.

[53 – Parking Brake] -> [Basic Settings – 04] -> Group 007  -> [Go!]
Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next]
The brake pads are now opening.
Important: Wait 30 seconds after the brakes stop moving before carrying out the next step.
Due to a firmware problem in some modules, failure to wait can result in damage to the control module.
[Done, Go Back]

Během otevírání a zavírání se někdy doporučuje mít připojenou nabíječku auto baterie, aby nedošlo ke ztrátě spojení během procesu, to by mohlo způsobyt poškození jednotky EPB.

 

3. Zatlačení brzdového pístku

Tento bod je dle videa uvedeného v tomto článku. Po dokončení otvírání EPB (viz bod č. 2), bude brzdový pístek stále mírně vysunut a je třeba jej ručně zatlačit. Při manipulaci s pístkem vždy myslete na to, že jej nesmíte šroubovat! Při pokusu o manuální zašroubování si můžete vážně poškodit motorek EPB a způsobyt si vážnou škodu a nefunkčnost EPB.

Pístek lze snadno zatlačit dle pokynů na videu, ještě když je instalováno obložení. Pístek nemusí jít zatlačit, v některých případech se doporučuje:

 • otevřít víčko nádržky pro brzdovou kapalinu, protože při zatláčení dojde k vytlační brzdové kapaliny (tu nezapomeňte po manupulaci s brzdy zkontrolovat)
 • vypnout klíček ze zapalování

Brzdový pístek je možno i po demontáži brzdového obložení zatlačit ručně, vždy pamatujte pouze na to, že jej nesmíte šroubovat.

 

4. Demontáž brzdového obložení

Výměnu brzdových destiček provdeme poměrně jednoduče, na zadní straně brzdiče jsou plastové krytky po kterými se skrývají utahovací šrouby, ty povolíme pomocí klíčů 13 a 15 (viz. obrázek).

 

4.1. Demontáž brzdového kotouče

Demontáž brzdového kotouče je složitější. Kotouč samotný je poměrně rozměrný a nelze jej vyndat bez demontáže celého brzdiče, je tedy nutno ze zadní strany brzdové aparatury demontovat dva upeǚnovací šrouby typu XZN, které jsou opravdu velmi těžce přípustné a pro demontáž budete potřebovat kromě patřičného XZN náboje (tisícihran) taktéž nádstavce pro snažší přístup. Ideální je demontáž těchto dvou šroubů ze spodu vozu buď když je auto na zvedáku a nebo z kanálu.

 

4.2. Montáž nového brzdového kotouče

Montáž je potom stejná jako demontáž pouze pokyny následují v opačném pořadí.

 

5. Instalace nových brzdových destiček

Brzdové destičky snadno odstraníme a instalujeme nové, popřípadě vyměníme i železné upevňovací segmenty, které se vetšinou dodávájí v sadě s destičkami. Můžeme taktéž osadit nové šrouby pro upevnění brzdiče.

 

6. Zavření parkovací brzdy

Po instalaci všech dílů je nutné pomocí nožní brzdy vyšlapat brzdový pístek k novým brzdovým destičkám.

Parkovací brzdu zavřeme přes diagnostický nástroj (VCDS), opět zvolíme jednutku parkovací brzdy [53 – Parking Brake] a dále [Basic Settings – 04], zde zvolíme kanál 006 a nebo z nabídky: Close rear break caliper.

[53 – Parking Brake] -> [Basic Settings – 04] -> Group 006 -> [Go!]
Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next]
The brake pads are now closing.
Important: Wait 30 seconds after the brakes stop moving before carrying out the next step.
Due to a firmware problem in some modules, failure to wait can result in damage to the control module.
[Done, Go Back]

 

7. Základní nastavení parkovací brzdy EPB

Opět použijeme diagnostický nástroj (VCDS):

[53 – Parking Brake] -> [Basic Settings – 04] -> Group 010 [Go!]
Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next]
The brake pads are now opening and closing 3 times.
Important: Wait 30 seconds after the brakes stop moving before carrying out the next step.
Due to a firmware problem in some modules, failure to wait can result in damage to the control module.
[Done, Go Back]

 

8. Závěrečná kontrola

 • Zkontrolujeme funkčnost parkovací brzdy pomocí tlačítka na přístrojové desce. Ujistíme se, že fungují obě strany / oba motorky a že kola jsou skutečně zabržděná.
 • Zkontrolujeme paměť závad jednotky EPB a případně vymažeme.
 • Zkontrolujeme funkci brzd a pokud došlo k zavzdušnění systému, tak jej odvzdušníme

 

Důležité upozornění:

 • Neodbornou manipulací lze trvale poškodit jednotku EPB nebo motorky!
 • U VW Passat 3C není třeba nastavovat šířku nových brzdových destiček
 • V případě použití diagnostického nástroje VCDS se pohybujeme pouze v [Basic Settings – 04]

Časté chybové hlašení EPB

Při/po výměně brzd můžou být v paměti jednotky následující chybové záznamy:

02433 – Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
012 – Electrical Fault in Circuit – MIL ON

02432 – Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
012 – Electrical Fault in Circuit – MIL ON

Chyby 02432 a 02433 jsou velmi závažné a znamenají, že bylo přerušeno napájení brzdového motorku. Tyto chyby jsou kritické a můžou znamenat poškozenou EPB jednotku a nebo samotné motorky, ve výjmečných případech je poškozená kabeláž nebo pojistky. V případě řešení nápravy vždy začínejte od zakládních činitelů: kontrola vedení, pojostek, motorků a jednotku řešte až jako poslední – i z toho důvodu, že je často tou nejdražší součástkou. Výše uvedené chyby nejdou smazat.

Můžou se objevit i další chyby související s poklesem napětí nebo “freeze” pístku. Tyto lze často smazat přes VCDS a nebo případně jdou smazat po provedení základního nastavení popř. resetování EPB jednotky (odpojení auto baterie alespoň na 5 minut).

 

V případě, že již máte nějaké problémy s EPB a chcete je řešit svépomocí, tak lze doporučit jeden odkaz, který je asi nejlépe vysvětluje funkci EPB a taktéž obsahuje spoustu fotografií a informací jak vůbec celá technologie funguje:
PASSAT B6 ELECTRIC PARK BRAKE

 

Existují další způsoby jak pracovat s brzdami. Na internetu se dočtete, že je možné vyměnit brzdové destičky (kotouče) i bez diagnostického nástroje pomocí “ručního” otevření přes přivedení napájení přímo na motorek brzdiče nebo samotnou demontáží motorku s brzdičem atd. Tyto metody jsou ale v samotné podstatě zdlouhavější, komplikovanější a hlavně nestandardní.

 


Sve dotazy adresujte zde.


Sdílet článek

Podobné články

Copyright © 2013 – 2019 VWGlobe.cz Všechna práva vyhrazena. Powered by GetFreeWeb.cz.
Exporty: RSS | Sitemap