Deaktivace dodatečného stírání čelního skla (tear-drop)

O nové komfortní funkce ve voze VW Passat 3C není opravdu nouze. Některé komfortní funkce lze snadno aktivovat přes palubní displej, nicméně některé zůstavají skryté a lze je nastavovat pouze přes diagnostické nástroje (VCDS / VAG-COM aj.).

Jednou z takových netradičních funkcí je komfortní dodatečné stírání předního popř. zadního skla.
Funguje to jednoduše, po každém ostřiku čelního/zadního skla palubní systém po standardních třech stíráních provede ještě jeden dodatečný stěr s delší časovou prodlevou od předchozích. Tahle funkce se nazývá “tear-drop” a má za cíl dodatečně setřít případné zbytky kapky uvízlé na skle.

 

V letních měsících může tato funkce přijít vhod, nicméně v zimě může být efekt opačný a to rozmazání špíny po skle (tvorba šmouh). Aktivovat nebo deaktivovat tuto funkci je velmi snadné pomocí diagnostického nástroje VCDS / VAG-COM.

 

Postup pro aktivaci funkce:

  1. Ve VCDS zvolíme jednotku 09: Central Electronics
  2. Zvolíme Coding
  3. V rolovacím menu zvolíme položku Wischer (stěrače)
  4. Otevřeme Coding helper, zvolíme Byte 1 a zaškrtneme položku Tear Wiping active
  5. Zavřene Coding helper a klikneme na OK

Funkci otestujeme.

V případě aktivace/deaktivace funkce tear-drop pro zadní okno provádíme stejnou proceduru, pouze v jiných bytech.

 


Sve dotazy adresujte zde.


Sdílet článek

Podobné články

Copyright © 2013 – 2019 VWGlobe.cz Všechna práva vyhrazena. Powered by GetFreeWeb.cz.
Exporty: RSS | Sitemap