Passat 3C: Jak funguje regenerace DPF

DPF čili diesel particulate filter je nejmodernější počin světových automobilek v honbě za co nejnižším znečišťováním ovzduší. Jednoduše lze DPS popsat jako ten nejmodernější a možná nejchytřejší katalyzátor. Katalyzátor sám o sobě je velmi známý především u starších koncernových TDi, kde byl často po několika letech provozu vozidla odstraňován z důvodu zanesení sazemi.

Katalyzátor si lze představit jako jemné síto nebo několik sít za sebou, které mají povrchovou úpravu nějakým aktivním/vzácným kovem, vetšinou se jedná o platinu, která je velmi aktivní a dokáže z výfukových plynů odstraňovat škodlivé látky. Katalyzátor sám o sobě je velmi pasivní prvek a po jeho zanesení není jiná cesta než jeho často nákladná výměna a nebo odstranění.

DPF lze tedy jednoduše popsat jako chytrý katalyzátor, který kromě zmíněné pasivní formy disponuje i aktivním módem, který by měl prodloužit životnost filtru. Což je velmi ceněné, protože v moderních vozidlech typu VW Passat 3C (B6) cena nového DPF vychází na desítky tisíc. Bohužel k výměně filtru dochází často po najetí většího počtu km v řádech statisíců, kdy již motor není zcela v dobré kondici a lze tak očekávat, že nově instalovaný díl bude zanesen za kratší dobu.

 

Formy regenerace DPF

Pasivní regenerace

Pasivní regenerace probíhá vždy při teplotě výfukových plynů přibližně mezi 300 – 600°C. V tomto módu dochází k samovolnému filtrování splodin, které prochází skrze soustavu sít. Uvedených teplot je dosaženo při vyšších otáčkách, tedy rychlejší jízdou např. na dálnici. Pasivní regenerace nikterak neovlivňuje jízdní vlastnosti vozu a při jízdě o ni nebudete nijak vědět.

Aktivní regenerace

Aktivní regenerace se spouští v případě, kdy nebylo možné provést pasivní regeneraci za posledních přibližně 250-950km, tedy typicky pokud jezdíte především ve městě. Rozmezí je uvedeno na základě nedokončených aktivních regenerací, množství zaplnění filtru a dalších algoritmech, které jsou řízeny řídící jednotkou. Při aktivní regeneraci dojde k navýšení teploty výfukových plynů přibližně na 550°C, což odpovídá otáčkám vozu nad 2000 ot./min. Pokud tedy máte převodovku typu DSG, tak při jízdě přes město vám auto samo podřadí, aby mohlo dosáhnout požadovaných podmínek pro regeneraci. Při tomto dochází ke vstřikování většího množství paliva. Pokud během aktivní regenerace sešlápnete brzdu nebo uvolníte zcela plynový pedál, dojde k přerušení procesu. Kromě neklidného chodu motoru v průběhu regenerace vás upozorní i zápach spalin, který budete cítit po vystoupení z vozu (pokud regenerace dobíhala např. při parkování), v některých případech se zápach splodin dostává přes ventilaci i do interiéru (především u starších vozů). Časté spouštění regenerace má negativní vliv na spotřebu vozu. Aktivní regeneraci lze přes diagnostiku (VAG-COM / VCDS) aktivovat ručně. Tankováním kvalitní nafty popř. s aditivy lze proces regenerace oddálit.

 

U vozů VW Passat 3C (B6) se setkáváme s DPF od roku 2006 (modelová řada) a to jen u některých motorizací. Hlavním technickým údajem je v tomto případe typ motoru: PD (pumpe-düse) a nebo modernější CR (common rail). Především starší typ motoru PD má s DPF a filtry obecně velké problémy, způsob spalování produkuje vždy větší množství splodin a u starších motorů s vyšším nájezdem ve výfukovém potrubí mizí nespálené složky, které efektivně zaplňují DPF a tím snižují jeho životnost. Oproti tomu moderní motory typu CR si s DPF poradí lépe, rsp. životnost filtrů je vyšší a taktéž proces regenerace není tak častý.

Po zkušenostech s jednoduchým odstraněním katalyzátoru, na kterém si spousta tuzemských firem založila doslova živnost se tak očekáváně objevily i nabídky na odstranění DPF. Tento úkon není tak jednoduchý, je třeba myslet na to, že kromě fyzického odstranění filtru je nutné patřičně upravit i software v řídící jednotce, jinak bude motor funkční pouze v nouzovém režimu – což je tak akorát na dojetí do servisu. Elektronická úprava pro odstranění DPF se liší v závislosti na firmě a typu řídící jednotky, ale většinou se pohybuje od 6-12 tisíc, tedy několikanásobně méně než kolik by stál nový filtr.
Ať se může zdát toto rozhodování snadné vzhledem k nastíněné kalkulaci, je zde ještě kromě morálního aspektu celého úkonu taktéž legislativní aspekt, který může především v zahraničí (zejména Německo a Rakousko) vyjít pěkně draho. Některé metropole, ale i města zavádí tzv. emisní zóny, do kterých samozřejmě bez DPF nesmíte, ale mimo to je v zahraničí pohlíženo na takovou úpravu jako na závažný zásah do technického stavu vozu a v případě detailní kontroly může být i vaše auto odstaveno s tučnou pokutou – což rozhodně při cestě na dovolenou nepotěší.

 

Problémy se zanesených DPF

Zanesené DPF ještě nemusí hned znamenat nepojízdné vozidlo, patřičná kontrolka se objeví až opravdu ve chvíli, kde je téměř hotovo. Ukazatele na to, že DPF je již silně zanesen jsou vyšší spotřeba, častá aktivní regerenace a nepravidělný chod motoru i při normální jízdě, kdy neprobíhá regenerace. Podle dostupných informací, může zanesený DPF filtr zvýšit spotřebu i o 1-2l/100km v závislosti na dalších okolnostech (jízdní styl atd.). Zanesení DPF lze zkontrolovat přes diagnostiku, nicméně ani to nemusí přinést zcela vypovýdající informace.

 

Čištění DPF

Některé firmy, ba dokonce někdy i v samotných authorizovaných servisech nabízí čištění DPF. Vzhledem k výše uvedeným informacím, které popisují útroby DPF jako velmi jemné a citlivé není zcela jasné, jak takové čištění probíhá a jak může být efektivní. Internetem kolují informace, že na to některé firmy používájí proud vody (vapka), což je opravdu fundovaný způsob jak odstranit z jemných sít připečené splodiny. Stejně tak se objevují informace o použití agresivních chemikálií jako je například Hydroxid Sodný (známý jako krtek), který po zalétí horkou vodu vyvolá velmi silnou exotermní reakci, která dokáže zcela jistě rozpustit minimálně část spalin, ale táké narušit samotný povrch jemného síta. Tak jak tak k externímu čištění by jsme měli přistupovat až v poslední řadě, tedy ve chvíli kdy je DPF již značně zanesen a zvažujeme jeho výměnu za nový.
Lepší než hrubé čištění je aktivovat manuálně přes diagnostiku regeneraci a tu nechat kompletně doběhnout.

 

Spuštění regenerace přes diagnostiku

K této proceduře je nutný diagnostický nástroj VAG-COM (VCDS) s patřičným kabelem.
Detaily pro ruční spuštění aktivní regenerace jsou přehledně popsány zvlášť pro PD a CR motory na wiki.ross-tech.com.

Následný postup je doporučen pouze pro zkušené uživatele!

 

Informace před ručním spuštění regenerace:

 • rychlost mezi 30-60 km/h
 • otáčky v rozmezí 1500-2500 ot./min (rychlost 4 nebo 5, popřípadě zařazené D)
 • doba trvání přibližně 15-20 minut
 • teplota splodin před nástupem turba nad 700 °C

Vzhledem k požadované rychlosti, je dobré si vyhlídnout úsek, kde nebudeme muset zastavovat a nebudete zároveň blokovat provoz.
Proces probíhá tak dlouho, dokud zaplnění DPF (VCDS) není blízko 0%.

 

Postup pro PD

 1. Připojte diagnostický kabel a spusťte aplikaci v VAG-COM (VCDS)
 2. Nastartujte a zkontrolujte Teplotu (MVB 002.4), požadovaná teplota nad 50°C. Zkontrolujte zanesení DPF (MVB 075.3), pokud je uvedená hodnota nadlimitní, je nutné filtr vyměnit. Doporučuje se zapnout spotřebiče, kvůli zvýšení odběru.
 3. V aplikaci zvolte Motor [01] a zadejte kód pro spuštění regenerace 21295
 4. Zobrazte si Měřené hodnoty – kanály 070 a 075, kontrolujte následující informace
  • MVB 070.1: Status Regenerace (xxxxxxx1 = Normal Regeneration active, xxxxxx1x = Forced Regeneration active)
  • MVB 070.3: Regeneration Counter/Timer
  • MVB 075.1: Exhaust Gas Temperature before Turbo Charger
  • MVB 075.2: Exhaust Gas Temperature before Particle Filter
  • MVB 075.3: Particle Filter Load
  • MVB 075.4: Exhaust Gas Temperature after Particle Filter
 5. Rozjeďte se a soustavně sledujte informace uvedené ve výše uvdených polích

Vysvětlivky:
MVB 070.1 = MVB (čtené hodnoty), 070 (číslo kanálu), 1 (pole v kanálu)

 

Rozhodně je vhodné výše uvedenou proceduru provádět minimálně ve dvou lidech, kdy se jeden plně věnuje řízení a druhý ovládá diagnostiku.

 

Source :


Sve dotazy adresujte zde.


Sdílet článek

Podobné články

Copyright © 2013 – 2019 VWGlobe.cz Všechna práva vyhrazena. Powered by GetFreeWeb.cz.
Exporty: RSS | Sitemap